שלח הודעה חסויה

שלח הודעות SMS חסויות לכל מספר טלפון בישראל מבלי להזדהות, על ידי שליחת הודעה חסויה באמצעות השירות תוכל להסתיר את זהותך האמיתי מפני הנמען השירות ניתן בחינם.

שליחת SMS אנונימי

שליחת SMS אנונימי

הכנס את מספר הטלפון אליו תרצה לשלוח את ההדועה ובחר את הזהות שלך, הכנס את תוכן ההודעה ולחץ על כפתור השליחה, שיב לב לאחר הלחיצה לא יהיה ניתן לבטל את שליחת ההודעה, ההודעה מועברת לנמען בצורה מיידית ומאובטחת.


בלחיצה על כפתור שלח אתה מאשר כי קראת ואתה מסכים לתקנון האתר.